Selveierbolig (fast eiendom) og kredittkort oversikt

Ved denne formen for bolig vil man få tinglyst et skjøte. Et skjøte viser hvem som har hjemmel til
eiendommen, eller lettere sagt hvem som eier til eiendommen. Det som kjennetegner en eierbolig er at den har et eget gårdsnummer(gnr),
bruksnummer(bnr) og i enkelte tilfeller et seksjonsnummer(snr). Det vil si at man får hjemmel til en eiendom. Å få hjemmel til en eiendom foregår gjennom tinglysing på Sorenskriverkontoret/byretten. Når man skal ha lån til kjøp av en slik bolig vil banker/kreditorer ta pant i eiendommen. Ved å ta pant menes å tinglyse en pantobligasjon/panterett for fast eiendom i eiendommen. Dette gjøres også ved Sorenskriverkontoret/byretten.
Ved salg/kjøp av brukte boliger er det Avhendingslova som gjelder.

Prosjektert boliger (fast eiendom)
Her kjøpes en bolig ofte etter fremlagte tegninger. Boligen er ikke oppført. Megler skal ivareta kjøper rettigheter. Ved prosjekterte boliger skrives kjøpekontrakten etter bustadoppføringslovas bestemmelser. Ved prosjektert boliger er det ofte delinnbetalinger fra kjøper til utbygger. Megler har ikke lov til å utbetale penger til utbygger uten at en del bestemmelser fra bustadoppføringalova er oppfylt. Ved hjemmelsoverføring ved prosjektert bolig betaler kjøper dokumentavgifttil staten kun av tomteverdien. Andelslag/Borettslag Ved denne formen for bolig vil man få leierett og plikt til en bolig. Her er det ikke noe skjøte. Her er det adkomstdokumenter.

Dette er dokumenter som ble utstedt ved etablering av borettslaget. Disse dokumentene blir tiltranspotert nye andelshavere om noen vil selge sin leilighet. Ved kjøp av borettslagsleilighet må kjøper være klar over at man overtar andelens (leilighetens) gjeld i tillegg til kjøpesummen. Leilighetens fellesgjeld skal alltid være opplyst i salgsoppgaven og kredittkort oversikt. Om man som kjøper skal ha lån på leiligheten tar banker/kreditorer pant i adkomstdokumentene. Ofte hviler det forkjøpsrett på borettslagleiligheter. Det er viktig at kjøper er klar over dette. Det er ikke bare leiligheter i borettslag. Det forekommer også enebolig i
borettslag. Aksjelag er nesten det samme som borettslag. Forskjellen er at man kjøper en aksje og ikke en andel. Obligasjonsleilighet Ved kjøp av denne typen leilighet vil si at man kjøper en leierett mot at en yter gårdeier et lån. Kjøper skal være klar over at dersom man betaler mer en obligasjonens pålydene, kan man risikere å tape mellomlegget.…

Read more Selveierbolig (fast eiendom) og kredittkort oversikt